Projecten

Inner Wheel Apeldoorn is niet alleen maar een gezellige groep mensen, zij zetten zich vooral in voor de samenleving waar het echt nodig is.
Om dat te realiseren is er altijd geld nodig en daarvoor worden er verschillende fundraisingsactiviteiten georganiseerd welke allemaal ten goede komen voor de verschillende projecten. Onderstaand een paar voorbeelden van deze projecten:

Lopende projecten

DAT IS DE KRACHT VAN EEN WISH JOURNEY

Klik op het logo van Make a Wish voor meer info

Onderzoek toont aan dat het realiseren van een liefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer kracht en vertrouwen geeft, en blijvend impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey (verheugen, beleven, nagenieten). Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. En dat impact heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maken wij met elkaar herinneringen die een leven lang mee gaan.

Vorige projecten

De Sleutel is het diaconale buurtproject van de Central Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) in twee kwetsbare Apeldoorns wijken te weten Zuid-Vogelbuurt en in Kerschoten.Wij gaan hier duurzame relaties aan met de buurtbewoners (kinderen, tieners en volwassenen). Onze activiteiten ontwikkelen we vraaggericht dus op basis van verlangens en behoeften van de bezoekers. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en verbetering van hun leefomstandigheden en toekomstperspectief..

Huiswerkbegeleiding
Vanuit de tieners en basisschoolleerlingen groep 7/8 is de vraag gekomen of er hulp bij huiswerk maken geboden kan worden. Ook na Corona blijft de vraag bestaan om een rustige leeromgeving en hulp bij planning.
Om deze kinderen betere kansen te bieden willen we dan ook huiswerkbegeleiding gaan opzetten. Het gaat hierbij allereerst om het bieden van een rustige ruimte om aandacht en structuur, zodat ze kunnen leren leren. We willen gaan werken met een opbouwwerker die de huiswerkbegeleiding coördineert en de vrijwilligers ondersteunt die de uitvoering grotendeels voor hun rekening zullen nemen. Om zelf goed toegerust te zijn, volgen de opbouwwerker en de vrijwilligers een training. Er zijn hulpmiddelen nodig zoals een printer, bureauartikelen, een laptop en we willen drinken en een gezonde snack kunnen aanbieden. Er is een netwerk opgebouwd, dus de eerste toeloop is verzekerd. Om de verdere doelgroep te kunnen bereiken is goede werving (communicatie) nodig. Totale begroting voor een schooljaar €22.000. We willen wel een kleine eigen bijdrage van de deelnemers vragen, om zo het niet geheel vrijblijvend te houden. We denken aan 5 euro per maand bij deelname van 1 dagdeel per week met een

Meer vrouwen overlijden dan mannen
Per dag overlijden in Nederland meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Dit komt omdat deze ziekten zich bij vrouwen minder duidelijk aandienen dan bij mannen. Toch worden bij wetenschappelijk onderzoek met name mannen onderzocht. Daardoor ontbreekt een gedegen kennis over de symptomen en oorzaken bij vrouwen.
De stichting Hart voor Vrouwen zet zich sinds begin 2014 in voor multidisciplinair onderzoek gericht op hart- en vaatziekten bij vrouwen. De stichting maakt zich hard voor het bij elkaar brengen van verschillende medische vakgebieden. Daardoor zijn onderlinge verbanden zichtbaar geworden. Want naast het hart, spelen ook andere organen en externe invloeden een rol bij hart- en vaatziekten. Door meer kennis over deze verbanden te vergaren door multidisciplinair onderzoek, heeft de stichting tot doel om vrouwenlevens te redden. Samen willen zij vooruitgang boeken in onderzoek wat tot meer perspectief op een kwalitatief goed leven of zelfs genezing kan zorgen.

Project 2020-2021

Wist u dat de beroemde wetenschapper en Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde Wilhelm Conrad Röntgen opgroeide in Apeldoorn, op de Hoofdstraat 171?
Om de betekenis van deze wereldberoemde oud-Apeldoorner weer in herinnering te brengen is de Stichting Röntgen Apeldoorn opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel om in het kader van de bescherming van ons erfgoed de persoon Wilhelm Conrad Röntgen, als oud-dorpsgenoot en met het belang van zijn ontdekking voor de medische wereld, de wetenschap en industrie, een blijvende plaats in de Nederlandse en Apeldoornse samenleving te geven. 

Project 2019-2020Het leesproject bestaat uit een schooltraject van 4 weken, eventueel uit te breiden naar 6 weken. Het wordt uitgevoerd door de leerkracht, die hiervoor toegang tot videolessen krijgt. Wij denken dat groep 5 de beste groep is voor dit project, met name omdat zij het zelfstandige lezen moeten gaan oppakken. Natuurlijk is het ook mogelijk om dit project in andere groepen uit voeren, zoals bijvoorbeeld groep 4 of groep 6.

Project 2019-2020

Stichting Evert heeft grootse plannen om kinderen in beweging te krijgen door ze de waarde van de Veluwe, het mooiste natuurgebied van Nederland, te laten ontdekken en beleven via alle zintuigen.

Project 2018 – 2019

Een gezond mens heeft 1000 wensen, iemand die ernstig ziek is vaak nog maar 1’. Nog één keer het ouderlijk huis zien? Naar familie toe? Of die club bezoeken waar u altijd zo graag kwam?

Project 2017 – 2018

Wij onderscheiden ons door onze holistische visie op het dementieproces. We zetten ons in voor een vorm van zorg die zich uitstrekt naar alle terreinen van het menszijn en aansluit bij de persoonlijke levensbehoeften van de persoon en zijn naasten.

Project 2016-2017

Verjaardag vieren is je 1 dag per jaar écht jarig voelen!
Wist u dat in Nederland ruim 60.000 kinderen hun verjaardag niet kunnen vieren? Gewoon omdat er thuis te weinig geld is!